O firmě:

Firma Jaroslav Bořík B+B elektro vznikla v roce 1997 rozdělení firmy KB elektro Řenče.
Zaměření této firmy se změnilo z původní orientace na provádění el. instalace v objektech občanské výstavby na kompletní výstavbu rozvodů VN a NN počínaje přípojkou VN, výstavbu trafostanice a rozvodů NN dle požadavků investora v provedení vzdušného nebo kabelového rozvodu. Z těchto důvodů došlo i k nárůstu pracovníků a požadavků na další odborné vzdělávání a vybavenost firmy.
V nynějším období firma rozšiřuje služby o dodávku a montáž zařízení na výrobu el.energie z alternativních zdrojů – solar a bioplyn.